Val 2018

Malmfältens Väl – det lokala alternativet

Malmfältens Väl är det lokala alternativet inom politiken i Gällivare kommun.
De gångna åren har vi visat att vi kan ta ansvar samtidigt som vi inte gjort avkall på de frågor vi anser viktiga. Fördelen med att endast vara ett lokalt parti är att vi inte är uppbundna av pekpinnar, direktiv eller inblandning från vare sig distrikt eller från riksnivå. Vi kan lägga all fokus på det lokala. Vi formar vår politik utifrån det som är viktigt för Gällivare kommun.
Mycket fokus inom kommunen har de senaste åren, oundvikligt kretsat kring att få fart på samhällsomvandlingen. Detta har lyckats men dock medfört att en del av kommunens verksamheter och mjuka värden till viss del kommit i skymundan. Nu är spaden satt i backen och de kommande åren måste högre prioritet ges till kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Oavsett om man är gammal eller ung så måste kommunen kunna erbjuda en hög service utifrån de behov som finns.
Kommunen måste jobba mer aktivt för att de kommunanställdas kompetens tas till vara i högre utsträckning. Delaktighet och inflytande över sin arbetssituation måste gälla. Vi står inför stora utmaningar med att kunna rekrytera personal till flertalet yrken, men än viktigare är att kunna behålla nuvarande personal och kompetens. Därför är frågan om arbetsmiljön på de kommunala arbetsplatserna bland det viktigaste att ta itu med.
Gällande samhällsomvandlingen så måste kommunen se till att det både finns en variation på bostäder och olika områden man kan välja att flytta till. Viktigt i det sammanhanget är även att hänsyn tas till rimliga hyresnivåer och att inte kommuninvånare blir orättvist behandlade.
Malmfältens Väl ser framåt, men vill inte bara befinna sig i ”framtiden”. Många är de saker och ting som borde ha gjorts i kommunen men av olika anledningar inte blivit gjorda. Låt oss tillsammans, här och nu, ta tag i det och skapa en både trivsam tillvaro och kommun.

 

På följande länkar kan ni se vad vi går till val på:     
Skola>>            Vård och Omsorg>>            Kultur och Fritid>>            Folkhälsa>>         
Samhällsomvandling och Bostäder>>            Infrastruktur>>

 

Valsedel/kandidater>>