Kultur och fritid

Kultur och Fritid – ett attraktivare samhälle

Ett varierat utbud på kultur- och fritidsaktiviteter skapar ett attraktivare samhälle!

För att uppnå en meningsfull fritid så behöver vi även stimulans i vardagen. På kultursidan erbjuder kommunen idag en hel del aktiviteter, men det politiska intresset är tyvärr ganska ljummet. Ansvarig nämnd har ej lyckats förverkliga egna satta mål, vare sig Kulturplan eller Biblioteksplan för 2012-2014 är tagna. Vi förordar bättre dialog mellan nämnd, förvaltning och verksamhet. Det hade kunnat ske genom upprättande av ett kommunalt Kulturråd (likt Kommunala pensionärsrådet, Ungdomsrådet, Rådet för Funktionshinderfrågor).

Gällivare kommun behöver politiker som är intresserade och tar sina uppdrag på allvar. Politiker som går från ord till handling! Det är det minsta som ni väljare kan kräva.

Malmfältens Väl arbetar för att:

  • nuvarande Centralskolan ska fungera som ett kulturhus med både museum och gruvmuseum.
  • att kommunen inrättar ett Kulturråd (likt Kommunala pensionärsrådet, Ungdomsrådet, Rådet för Funktionshinderfrågor).
  • kulturskolan ska vara gratis samt att kommunen tillsammans med studieförbunden kartlägger behoven av replokaler för musik.
  • kommunen aktivt ska stödja initiativ från föreningar runt om i kommunen.
  • skidspår och skoterspår hålls efter (pistas) och att priser på Dundrets backar hålls på låg nivå för kommunmedborgare.
  • det satsas på kommunala isbanor och elljusspår såväl i centrala samhället som på landsbygden.
  • den nya ishallen byggs på Sjöparksområdet alternativt Tallbacka.
  • byggandet av betongparken för skateboard igångsätts.
  • kommunen ska satsa på samt hålla efter Sandvikens badplats och att en utomhuspool byggs i Gällivare.
  • utveckla samt hålla efter parker och strövområden.