Samhällsomvandlingen

Samhällsomvandlingeni dialog med de berörda

Ett samhälle i forcerad förändring kräver beslutsamhet men även att man tar hänsyn och har förståelse för människors upplevda känslor. Sedan första spadtaget sattes i backen på Kungsryggen och de första husen byggdes så har samhällsomvandlingen påbörjats. Skillnaden nu är att Malmberget till stora delar avvecklas i och med gruvverksamhetens utvidgning. Detta påverkar även Gällivare då folk behöver andra bostäder, företag andra lokaler och kommunen nya verksamhetslokaler.

Utmaningarna är stora och stora projekt tar tid. En anledning till den utdragna processen är att det styrande majoritetspartiet inte själva varit överens om vad de vill. Brist på förståelse för berörda människor och deras upplevda känslor samt medvetet undvikande av olika intressegrupper är en annan.

Kommunens motpart i förhandlingarna om Malmberget, LKAB, är ett gruvbolag med sina intressen. Vi klandrar inte dem då gruvverksamheten är kommunens livsnerv, men däremot politiker som är rädd för att ställa krav. Vi är helt övertygade om att man faktiskt kan ställa större krav på LKAB, miljardintressena under Malmberget talar för det. För att framöver undvika att boende i Malmberget ska komma i kläm så måste det finnas politiker som ser den lilla människan.

Under de kommande åren ska flera kommunala verksamhetslokaler byggas i centrala Gällivare. Området kommer att vara ett byggområde under flera års tid. Därför anser vi att  det är av allra största vikt att kommunen för dialog med berörda samt informerar i ett tidigt skede. De nya byggnaderna, gymnasieskola, multiaktivitetshus, ny biograf och simhall bör rimligt kunna stå klara till år 2020. När det kommer till den nya ishallen så är vi av uppfattningen att den ska placeras antingen på Sjöparksområdet eller på Tallbacka. Genom vårt förslag ska den kunna stå färdigbyggd snabbare och därmed fortare kunna nyttjas av de verksamheter som primärt ska använda den. Vi måste blicka framåt och se till att genomförandet av nybyggnationerna sker på ett smidigt och bra sätt. Vi ser möjligheterna!

Malmfältens Väl arbetar för att:

  • såväl enskilda som företag ska ha full kostnadsersättning, av LKAB, för de olägenheter som är orsakat av gruvans utvidgade verksamhet i Malmberget.
  • principen ”nyckel mot nyckel” ska gälla.
  • oförändrad hyresnivå vid påtvingad flytt, från Malmberget, till annan bostad inom kommunen ska gälla (Vid fördyringar ska LKAB stå för mellanskillnaden).
  • kommunen för dialog med berörda intresseorganisationer i bostadsfrågan
  • kommunala TOP-bostäder bygger fler hyresrätter (även ettor och tvåor).